Warning: Declaration of Taxonomy_Drill_Down_Widget::init($file) should be compatible with scbWidget::init($class, $file = '', $base = '') in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/query-multiple-taxonomies/widget.php on line 247
Отдание на Въведение Богородично и Празник на Софийски Университет | Празниците в България
Warning: Use of undefined constant fb_remove_br - assumed 'fb_remove_br' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 1057

Отдание на Въведение Богородично и Празник на Софийски Университет


Warning: Use of undefined constant fb_layout - assumed 'fb_layout' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 386

Warning: Use of undefined constant fb_width - assumed 'fb_width' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 734

Warning: Use of undefined constant fb_appId - assumed 'fb_appId' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 722

Warning: Use of undefined constant fb_num_posts - assumed 'fb_num_posts' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 736

Warning: Use of undefined constant fb_feed - assumed 'fb_feed' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 737

Warning: Use of undefined constant fb_type - assumed 'fb_type' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 738

Warning: Use of undefined constant fb_send - assumed 'fb_send' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 739

Warning: Use of undefined constant fb_face - assumed 'fb_face' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 740

Warning: Use of undefined constant fb_header - assumed 'fb_header' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 741

Warning: Use of undefined constant fb_color_st - assumed 'fb_color_st' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 742

Warning: Use of undefined constant fb_layout_st - assumed 'fb_layout_st' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 743

Warning: Use of undefined constant fb_verb - assumed 'fb_verb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 744

Warning: Use of undefined constant fb_language - assumed 'fb_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/komentir/public_html/wp-content/plugins/flexo-facebook-manager/flexo-facebook-manager.php on line 745
Снимка на Софийсйи университет "Свети Климент Охридски"

Софийсйи университет „Свети Климент Охридски“

25 ноември е значим ден в православния църковен празничен календар – Отдание на Въведение Богородично и празник на Св. Климент Охридски, Св. Климент Римски, Св. Петър Александрийски.

С решение на Академичния съвет Софийски университет „Климент Охридски“ от 28.10.1994 г. този ден, в който Българската православна църква отдава почит на Свети Климент, първоучител на българския народ, е обявен за празник на Университета.

Стенопис от църква "Св.Климент Охридски" в Охрид

Църква „Св.Климент Охридски“, Охрид

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Той е един от светите Седмочисленици. Предполага се, че Климент е българин, роден в Югозападна Македония. Бил е ученик на светите братя Кирил и Методий. Данните за живота му преди неговата дейност в България са оскъдни. Те се намират в две гръцки жития: „Пространното житие на Климент Охридски“ от Теофилакт Охридски (1084-1107) и в „Краткото житие на Климент Охридски“ или т. нар. „Охридска легенда“ от друг охридски архиепископ и също грък – Димитрий Хоматиан (1216-1234).

След смъртта на Св. Методий (885 г.), през 886 г. от Великоморавия в Плиска пристигнали оцелелите видни ученици на славянските първосветителиКлимент, Наум и Ангеларий. Дейността им била организирана съобразно съставения съвместен план межд тях и княз Борис. В него се предвиждало създаване на две основни средища за обучение на български църковен клир и за просветно-книжовна дейност на славянски език. Едното средище било в югозападните български земи, в областта Кутмичевица (дн. Македония) с център Охрид, а другото – в Североизточна България с център Плиска.

Според Пространното житие на Св. Климент князът отредил като територия на неговата дейност Кутмичевица, от който край се предполага, че е самият Климент. Там той разгърнал широка и разнообразна учителска работа. Княз Борис издал редица разпоредби с цел да осигури най-добри условия за дейността на Климент. В продължение на седем години той обучил многобройно българско духовенство (над 3500 ученици), обогатил славянската и българската книжнина с нови произведения, разгърнал широко манастирско и църковно строителство, с което съдействал за укрепването на християнския култ сред местното население.

Наред с това той не изоставил и писателската си дейност. Освен с книжовната си дейност Св. Климент се оказал полезен със знанията си по овощарство, които предавал на съотечествениците си – да подобряват плодните дървета и да подхващат във всеки сезон най-подходящата стопанска работа.

През 893 г. Климент бил ръкоположен за епископ и църковен надзорник на „третия дял на българското царство” и като такъв положил максимални усилия за укрепване на църковната уредба в югозападните български земи и в цялата страна.

Снимка на Манастир Плаошник, Свети Климент и Пантелеймон, Свети Климент стари

Манастир Свети Климент и Пантелеймон (Охрид)
наричан още Манастир Плаошник или Свети Климент стари

С неговото име се свързва и създаването на кирилицата, която заменила по-трудната глаголица и която била съставена на основата на гръцкото заглавно писмо. Климент Охридски починал на 27 юли 916 г. Впоследствие българската църква го канонизирала за светец. До началото на 15 в. неговите мощи се пазели в църквата при манастира „Св. Пантелеймон” в Охрид.