Свети първовърховни апостоли Петър и Павел

Официалното име на този празник е „Свети първовърховни апостоли Петър и Павел”, празнува се винаги на 29 юни и накратко е наречен Петровден.

Свети Петър, стенопис от параклис "Света Троица", с.Душанци

Свети Петър, стенопис от с.Душанци, худ. Огнян Димитров

Петър е роден в гр.Витсаида, на брега на Галилейското езеро и първото му име било Симон. Прехранвал се като рибар, когато Исус го повикал, нарекъл го Петър, което означава камък, и му поръчал от днес да лови хора, а не риби. Така двамата, заедно с брат му Андрей, станали първите ученици на новият Учител и верни негови последователи. Апостол Петър вървял неотлъчно по стъпките на Спасителя и във всички важни моменти бил най-близо до него. Станал най-добрият „рибар на човешки души”. Отличавал с чисто сърце и светла душа. Пръв, от името на всички отговарял на въпросите на Христос към неговите ученици. Говорел смело и мнозина приемали християнството, щом чуели думите му. На Петдесетница, след възнесението на Исус Христос, Свети Петър покръстил три хиляди души с пламенно слово и им обяснил, че апостолите говорят на различни езици не защото са пияни, а защото Светият дух е слязъл в тях. Той предложил Матей за дванадесети апостол, на мястото на обесилия се Юда. Преследван и гонен заради вярата и работата си, апостол Петър е заловен от палачите на император Нерон и осъден да бъде разпънат на кръст. Тогава той помолил:
„Не съм достоен да умра като Спасителя, обърнете ме с главата надолу!”.

Стенопис на Свети Павел от параклис "Света Троица", с.Душанци

Стенопис на Свети Павел от параклис “Света Троица”, с.Душанци

Съвсем друг човек бил апостол Павел – роден в Мала Азия, гр.Тарс, с името Савел (Сава). Макар и учен за времето си, той бил душевно сляп и непросветен, поради което с много злоба гонел и преследвал християните. Преломът извършил самият Христос по чуден начин, като му се явил един ден в пустинята, затворил очите му и го пратил в гр.Дамаск. Успял да се добере до града с помощта на хората си. Там, на третият ден християнски свещеник отворил очите му и го кръстил. Изпълнен със Светия дух, той прогледнал за нов живот и вяра. Доскорошният богохулник се преродил в богослов. Пропътувал земята надлъж и нашир. Покръстил много народ и не само изкупил греховете си, но заслужил и своята слава. Посекли го с меч в същия ден, в който някъде далеч, увиснал на кръста с главата надолу друг мъченик – апостол Петър. Този ден бил 29 юни 67 година. Затова църквата празнува паметта на двамата заедно, но народът ни е отредил за тях два последователни празника – 29 юни Петровден и 30 юни Павловден.

Важна роля според народната митология има Свети Петър. Той държи ключовете от рая. Неговата работа е да седи пред райските порти на небето, да ги отваря и затваря. Той е справедливият и неподкупен съдник на човешките грехове – пропуска праведните вътре и отпраща грешниците назад. Във вечният си копнеж за справедливост, народът разказва в предания, че Светията тпртил от рая дори собствената си майка, защото била лоша и алчна жена. Жертвата, която му се принася, е ябълка – забраненият плод на познанието, заради който човекът бил натирен от рая на земята и оттогава с труд и пот изкарва хляба си. Много хора са избрали за покровител Свети Петър, честват го с преклонение и почит.

Петровден в село Душанци

Петровден, празник на село Душанци (първата неделя след 29 юни)

Именници на този ден са всички, които носят имената Петър, Камен и техните производни, а Павел и Павлина се подготвят за следващия ден.