Свети равноапостоли Кирил и Методий

Св.Св. Кирил и Методий, стенопис

Стенопис от църквата “Св.Св. Кирил и Методий”, с.Душанци, худ.Огнян Димитров

Един от най-обичаните съвременни празници е 24 майДен на българската просвета и култура и на славянската писменост, също така и ден на Светите братя Кирил и Методий. Все по-рядко обаче си спомняме, че историята на този празник започва през Възраждането, на датата 11май. Найден Геров, български писател и езиковед, основава в град Пловдив едно от първите класни училища в България и го кръщава „Св.Св. Кирил и Методий”. За първи път на 11 май 1851 г. в неговото училище и по негова инициатива, се организира празник в чест на създателите на глаголицата – първата славянска азбука. От 1857 г. този празник започва да се отбелязва редовно в Пловдив, Цариград (в българската църква „Св. Стефан”), Шумен и Лом, от 1860 – в Скопие, от 1862 – във Варна. В София празникът е организиран за първи път от учителя Сава Филаретов.

Св.Св. Кирил и Методий, стенопис от базилика Сан Клементе, РимПрез годините все повече храмове избирали за свои покровители Солунските братя и празникът се разпространявал във все повече градове. От 1863 г. година насам 11 май е утвърден като църковен празник Свети равноапостоли Методий и Кирил, а след Освобождението става и общоучилищен празник и се чества в цяла България. През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн „Върви, народе възродени”, посветен на делото на Светите братя, а през 1906 г. Панайот Пипков създава и музика по стиховете. В Македония и Одринско, които по онова време са под юрисдикцията на Българската екзархия, този ден има и ролята на демонстрация срещу османското управление и е част от борбите за национално освобождение.

Базилика Сан Клементе, Рим

Гробът на Св.Кирил,
базилика Сан Клементе, Рим

Датата 24 май идва по-късно в светския празничен календар на българите, поради въвеждането на Григорианския календар (1916 г.). Отместването по него е 13 дни назад, затова Денят на славянската писменост и българската култура се чества на 24 май и от 30.03.1990 г. е официален празник на (Народна) Република България, но църковният празник Свети равноапостоли Методий и Кирил остава на старата дата 11 май. Българската православна църква почита Солуските братя и поотделно, всеки в деня на неговата смърт: на 14 февруари (869 г.) Успение на Св. Кирил Славянобългарски и на 6 април (885 г.) Успение на Св. Методий Славянобългарски.

Паметника на Св.Св.Крил и Методий, Охрид (Република Македония)

Паметник на Св.Св.Крил и Методий, Охрид

Светите солунски братя са почитани от целия славянски свят, независимо от факта, че тяхната глаголица има твърде кратка употреба и бързо е заменена кирилицата на техния ученик Климент Охрисдки. Макар през вековете да е имало разнопосочни опити „национализация” на тяхното дело и на самите тях, в повечето славянски държави честванията са се запазили в датите от българския празничен календар 11/24 май. С апостолическо писмо Egregiae Virtutis от 30 декември 1980 г, папа Йоан Павел Втори обявява Св.Св. Кирил и Методий за „покровители на Европа.